昆虫足的附着机制

华登科, 何章章, 杜田华, 梁鹏, 石永芳, 杨璇, 张友军, 吴青君, 桂连友

Adhesion mechanisms of insect legs

HUA Deng-Ke, HE Zhang-Zhang, DU Tian-Hua, LIANG Peng, SHI Yong-Fang, YANG Xuan, ZHANG You-Jun, WU Qing-Jun, GUI Lian-You
昆虫学报 . 2019, (2): 263 -274 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.02.013