fruitless在桔小实蝇求偶和交配行为中的作用
陈瑶瑶, 古枫, 钟国华, 易欣
Role of fruitless in courtship and mating behaviors in Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae)
CHEN Yao-Yao, GU Feng, ZHONG Guo-Hua, YI Xin
昆虫学报 . 2020, (8): 924 -931 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2020.08.002