Effects of temperature on the development and reproduction of Phenacoccus solenopsis (Hemiptera: Pseudococcidae)
WANG Fei-Fei, ZHU Yi-Yong, HUANG Fang, DU Liang, LU Yao-Bin
. 2014, (4): 436 -442 .