Feeding damage characteristics of Apolygus lucorum (Hemiptera: Miridae) to different growth stages of cotton
LI Lin-Mao, MEN Xing-Yuan, YE Bao-Hua, YU Yi, ZHANG An-Sheng, LI Li-Li, ZHOU Xian-Hong, ZHUANG Qian-Ying
. 2014, (4): 449 -459 .