Cloning and expression analysis of the hexamerin subunit type 2 (Hex2) gene from the grasshopper Calliptamus italicus (Orthoptera: Catantopidae)
ZHANG Xiao-Hong, LI Yan-Li, ZHANG Kai-Jian, HOU Juan, YIN Hong
Acta Entomologica Sinica . 2016, (2): 156 -163 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2016.02.005