Efficiency of UV-absorbing film in the management of pest insects and its effects on the growth and quality of eggplants
ZHU Liang, WANG Ze-Hua, GONG Ya-Jun, REN Zhong-Hu, JIN Gui-Hua, CHEN Jin-Cui, WEI Shu-Jun
Acta Entomologica Sinica . 2016, (2): 227 -238 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2016.02.013