Mechanisms of population regulation in the mutualism between Breynia vitis-idaea (Euphorbiaceae) and Epicephala vitisidaea (Lepidoptera, Gracillariidae)
ZHANG Jing, YIN Yan-Ru, WANG Zhi-Bo, ZHANG Zhen-Guo, HU Bing-Bing, SHI Fu-Chen, LI Hou-Hun
Acta Entomologica Sinica . 2016, (2): 239 -246 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2016.02.014