Population genetic analysis of Apis cerana cerana from the Qinling-Daba Mountain Areas based on microsatellite DNA
GUO Hui-Ping, ZHOU Shu-Jing, ZHU Xiang-Jie, XU Xin-Jian, YU Ying-Long, YANG Kai-Jie, CHEN Dao-Yin, ZHOU Bing-Feng
Acta Entomologica Sinica . 2016, (3): 337 -345 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2016.03.011