Construction of yeast two-hybrid system and its application in screening the interacting proteins of ecdysone receptors in Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)
FAN Lin-Fang, HE Wen-Jing, SU Zhi-Ren, ZHU Jia-Ming, LUO Wei, ZHANG Chun, HUANG Li-Hua
Acta Entomologica Sinica . 2016, (8): 801 -811 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2016.08.001