Identification and ligand binding characteristics of antennal binding protein PxylOBP31 in the diamondback moth, Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)
QIN Jiang-Mei, CAI Li-Jun, ZHENG Li-Shuang, CHENG Xiao-Juan, YOU Min-Sheng
Acta Entomologica Sinica . 2016, (8): 812 -822 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2016.08.002