Analysis of the transcriptome and olfaction-related genes of Conopomorpha sinensis Bradley (Lepidoptera: Gracilariidae)
MENG Xiang, HU Jun-Jie, LIU Hui, OUYang Ge-Cheng, GUO Ming-Fang
Acta Entomologica Sinica . 2016, (8): 823 -830 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2016.08.003