Morphological and genetic diversity of the Chinese honeybee, Apis cerana cerana (Hymenoptera: Apidae) in Chongqing, southwestern China
GU Ying, BIN Xian-Li, LIU Lu, ZHOU Jun, MA Zhen-Gang, TAN Hong-Wei, ZHOU Ze-Yang, XU Jin-Shan
Acta Entomologica Sinica . 2016, (12): 1386 -1394 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2016.12.012