Infectivity and transmissibility of Nosema sp.CP isolated from Catopsilia pyranthe (Lepidoptera: Pieridae) in the domestic silkworm ( Bombyx mori)
CHEN Shi-Liang, Xiao Sheng-Yan, Pan Qiu-Ling, Li Yong-Mou, Yang Rong-Gui, Gao Jian-Hua, Gao-Xiang, Xu-Jin-Shan
Acta Entomologica Sinica . 2017, (2): 155 -162 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.02.004