Escherichia coli alters the oviposition preference in Drosophila
LIU Wei, Zhang-Ke, LI En-Hui, XU Hao-Zhe, Zhang-Ce
Acta Entomologica Sinica . 2017, (2): 173 -179 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.02.006