Influence of  2015-2016 El Niño on the occurrence of rice planthoppers in China
LI Xi-Jie, Hu Yan-Yue, Ma-Jian, Wang Ye-Chen, Wang-Li, LU Ming-Hong, ZHAI Bao-Ping
Acta Entomologica Sinica . 2017, (4): 450 -463 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.04.010