Morphology and bionomics of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) on Chinese wolfberry ( Lycium barbarum)
YAN Lin, GUO Rui, LI Ya-Juan, LI Lin-Lin, WEI Qiong-Ru, HAN Yun-Bang, LIU Meng-Yao, MA Xiu-Lian
. 2017, (6): 666 -680 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.06.007