Effects of thrips migration between hosts on their population growth in the flowering and fruiting stages of mango
HAN Dong-Yin, XING Chu-Ming, LI Lei, NIU Li-Ming, CHEN Jun-Yu, ZHANG Fang-Ping, FU Yue-Guan
. 2017, (6): 723 -730 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.06.012