Effects of sublethal concentrations of beta-cypermethrin on the biological characteristics of Carposina sasakii (Lepidoptera: Carposinidae)
QUAN Lin-Fa, CHOU Gui-Sheng, SUN Li-Na, LI Yan-Yan, YAN Wen-Tao, YUE Qiang, ZHANG Huai-Jiang
. 2017, (7): 799 -808 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.07.008