Molecular cloning and expression profiling of the heat shock protein gene GdHsp70 in Galeruca daurica (Coleoptera: Chrysomelidae)
TAN Yao, ZHANG Yu, HUO Zhi-Jia, ZHOU Xiao-Rong, DAN Yan-Min, PANG Bao-Ping
. 2017, (8): 865 -875 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.08.003