Tissue expression profiling and ligandbinding properties of HarmOBP16 of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)
LI Zhao-Qun, ZHANG Shuai, ZHOU Shu-Fen, LUO Jun-Yu, CUI Jin-Jie
. 2017, (8): 891 -899 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.08.005