Cloning and sequence analysis of ATP synthase B subunit gene and its association with deltamethrin resistance in Culex pipiens pallens (Diptera: Culicidae)
WANG Wei-Jie, LIU Xin-Ying, FANG Fu-Jin, GUO Qin, WANG He, QI Li-Li, ZHAO Wen-Ai
. 2017, (8): 900 -905 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.08.006