Calculation of the weak interaction between mosquito repellents and the human-secreted attractant L-lactic acid
YU Dong-Dong, LIAO Sheng-Liang, SONG Jie, FAN Guo-Rong, LI Qian-Qian, WANG Zong-De
. 2017, (8): 906 -911 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.08.007