Carboxylesterase LsCarE1 mediates insecticide resistance in Laodelphax striatellus (Hemiptera: Delphacidae)  
WANG Rui, ZHANG Hao-Miao, DENG Lei, XIAO Qian-Qian, WANG Qiu-Xia, LIU Guang-Na, HAN Zhao-Jun, WU Min
. 2017, (9): 1006 -1012 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.09.004