Electroantennographic and olfactory responses of female wasps of Aprostocetus prolixus (Hymenoptera: Eulophidae) to volatiles from Morus alba branches induced by jasmonic acid  
WANG Wei, LI Ji-Quan, CUI Jian-Zhou, LI Zeng-Liang, Zhang-Qing, TIAN Hong-Yu, TANG Zhe
. 2017, (9): 1013 -1020 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.09.005