Influence of foundresss-offspring kinship on maternal care behavior and offspring developmental performance in Sclerodermus guani (Hymenoptera: Bethylidae)  
WU Shao-Long, ZHOU Zhi-Cheng, PENG Shu-Guang, LI Yu-Hui, LI Bao-Ping, MENG Ling
. 2017, (9): 1041 -1045 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.09.008