Effects of topographic factors on the distribution pattern of carabid species diversity in the Helan Mountains, northwestern China  
YANG Yi-Chun, YANG Gui-Jun, WANG Jie
. 2017, (9): 1060 -1073 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.09.010