Oviposition avoidance of Drosophila melanogaster to propionic acid and its biological Sgnificance
WANG Lu-Lu, CHEN Li-Rong, ZHU Jing-Xin, WANG Zi-Guang, ZHAO Zi-Han, LI Zhao-Fang, LIU Wei
. 2017, (12): 1430 -1438 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2017.12.009