A life-history trait of the Asian corn borer, Ostrinia furnacalis (Lepidoptera: Pyralidae)-positive correlation between body weight and temperature
HE Hai-Min, XIAO Liang, CHEN Qian-Wu, XUE Fang-Sen
. 2018, (3): 340 -347 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.03.009