Evaluation of reproductive disturbance to Chinese bumblebees by the European bumblebee, Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae)
YUAN Xiao-Long, Muhammad NAEEM, ZHANG Hong, LIANG Cheng, HUANG Jia-Xing, AN Jian-Dong
. 2018, (3): 348 -359 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.03.010