Determination of the promoter activity of diapause-associated sorbitol dehydrogenase genes in the silkworm, Bombyx mori
ZHU Juan, XIE Yu-Chen, CHEN Yan-Rong, TANG Shun-Ming, YI Yong-Zhu, SHEN Xing-Jia
. 2018, (4): 391 -397 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.04.001