cDNA cloning, prokaryotic expression and polyclonal antibody preparation of cathepsin L in Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)
CHENG Xing-An, LIN Xian-Wei, JIANG Xu-Hong, LIU Zhan-Mei, ZHONG Guo-Hua, Hu-Mei-Ying
. 2018, (4): 410 -422 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.04.003