Sequence analysis and expression profiling of pheromone binding protein genes in the litchi fruit borer, Conopomorpha sinensi (Lepidoptera: Gracillariidae)
LI Peng-Yan, LIU Yan-Ping, WANG Si-Wei, SUN Hai-Bin, BAI Jian-Shan, PENG Gang, GONG Xue-Hai
. 2018, (5): 527 -536 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.05.002