Detection and identification of Wolbachia in the Asian corn borer, Ostrinia furnacalis (Lepidoptera: Crambidae) in Xinjiang, northwestern China
LI Jing, WANG Yang-Zhou, ZHANG Xiao-Fei, LIU Jin, BAI Ming-Hao, WANG Zhen-Ying
. 2018, (5): 555 -564 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.05.005