Molecular cloning and functional characterization of N-β-alanyl-dopamine hydroxylase gene in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae)
DU Xiao-Yan, FU Kai-Bin, XU Qing-Yu, Tursun AHMT, DING Xin-Hua, HE Jiang, GUO Wen-Chao
. 2018, (6): 637 -645 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.06.002