Identification and expression profiling of chemosensory protein genes in Galeruca daurica (Coleoptera: Chrysomelidae) ( In English)
LI Ling, ZHOU Yuan-Tao, TAN Yao, ZHOU Xiao-Rong, PANG Bao-Ping
. 2018, (6): 646 -656 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.06.003