Molecular cloning of a serine protease gene DdSP and its response to temperature stress in Galeruca daurica (Coleoptera: Chrysomelidae)
DAN Yan-Min, ZHANG Yu, HUO Zhi-Jia, PANG Bao-Ping, SUN Xue-Tao
. 2018, (7): 761 -770 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.07.002