Molecular cloning, expression profiling and binding characterization of a Minus-C odorant binding protein from the oriental fruit moth, Grapholita molesta (Lepidoptera: Tortricidae)
CHEN Xiu-Lin, SU Li, CHEN Li-Hui, LI Yi-Ping, WU Jun-Xiang, LI Guang-Wei
. 2018, (7): 771 -783 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.07.003