Gene expression patterns and activities of trehalases in Antheraea pernyi (Lepidoptera: Saturniidae) pupae during diapause and diapause termination
WANG De-Yi, RU Yu-Tao, WANG Yong, MA Yue-Yue, NA Shuang, SUN Liang-Zhen, JIANG Yi-Ren, QIN Li
. 2018, (7): 784 -794 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.07.004