Chemical modification of soluble trehalase from Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuiadae)
AI Dong, Lin-Rong-Hua, Wang-Meng, Liang-Xiao-He, Yu-Cai-Hong
. 2018, (7): 801 -807 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.07.006