Effects of CO 2 enrichment on the biological characteristics of the red morph of the pea aphid, Acyrthosiphon pisum (Hemiptera: Aphididae)
SUN Qian, ZHANG Ting-Wei, Lü Yu-Qing , Wei-Jun-Yu, Li-Jing-Jing, LIU Chang-Zhong
. 2018, (8): 968 -975 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.08.010