Comparison of expression patterns of laccase-1 gene in Bemisia tabaci MEAM1 and Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)
YANG Chun-Hong, GUO Jian-Yang, CHU Dong, CHENG Deng-Fa, WAN Fang-Hao
. 2018, (9): 1019 -1028 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.09.003