Biological characteristics of Leptopilina boulardi (Hymenoptera: Figitidae) and the effects of its parasitism on the growth and development of Drosophila melanogaster
ZHOU Si-Cong, CHEN Jia-Ni, PANG Lan, PAN Zhong-Qiu, SHI Min, HUANG Jian-Hua, CHEN Xue-Xin
. 2018, (9): 1040 -1046 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.09.005