Advances in biology, chemical ecology and control of the sycamore lace bug, Corythucha ciliata (Hemiptera: Tingidae)
LI Feng-Qi1, #, FU Ning-Ning, ZHANG Lian-Zhong, JIAO Meng-Meng, PENG Ling-Fei, XU Yi-Hua, LUO Chen
. 2018, (9): 1076 -1086 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.09.009