Advances in nocturnal pollinating moths
YANG Xiao-Fei, ZHU Lin, LI Hou-Hun
. 2018, (9): 1087 -1096 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.09.010