Analysis of circular RNAs and their regulatory networks in the midgut of Apis mellifera ligustica workers
XIONG Cui-Ling, CHEN Hua-Zhi, CHEN Da-Fu, ZHENG Yan-Zhen, FU Zhong-Min, XU Guo-Jun, DU Yu, WANG Hai-Peng, GENG Si-Hai, ZHOU Ding-Ding, LIU Si-Ya, GUO Rui
Acta Entomologica Sinica . 2018, (12): 1363 -1375 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.12.001