Cloning and expression profiling of circadian clock gene HeDbt in Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)
YAN Shuo, LIU Yan-Jun, ZHANG Xin-Fang, ZHU Jia-Lin, LI Zhen, LIU Xiao-Ming, ZHANG Qing-Wen, LIU Xiao-Xia
Acta Entomologica Sinica . 2018, (12): 1393 -1403 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.12.004