Control efficacy of ozone water against Bradysia odoriphaga (Diptera: Sciaridae) larvae and its influence on the growth of Chinese chives
HU Jing-Rong, SHI Cai-Hua, XU Bao-Yun, WEI Qi-Wen, XIE Wen, LI Chuan-Ren, ZHANG You-Jun
Acta Entomologica Sinica . 2018, (12): 1404 -1413 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.12.005