Phylogenetic analysis of Apis (Hymenoptera: Apidae) based on COI gene sequences and an evolutionary analysis of its dancing and nesting behavior
REN Xiao-Xiao, HE Xing-Jiang, GONG Xue-Yang, ZHAO Wen-Zheng, LIU Yi-Qiu, DONG Kun
Acta Entomologica Sinica . 2018, (12): 1453 -1461 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2018.12.010