Advances in the adaption to plant defenses in phytophagous insects
ZHAO Chan, ZHANG Peng-Jun, YU Li-Xing, YU Xiao-Ping
Acta Entomologica Sinica . 2019, (1): 124 -132 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.01.013