Gene cloning, characterization and expression profiling of a group chitinase from Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)

Maimaitiaili ABUDUNASIER, MA Ji, LIU Ning, WANG Wei, LI Meng-Ge, GU Xin-Rong, WANG Xin, LIU Xiao-Ning
Acta Entomologica Sinica . 2019, (2): 170 -180 .  DOI: 10.16380/j.kcxb.2019.02.004